Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМА
 
  Давор Вранеш,
запослен у школи од 2019. године
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин