Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   АДМИНИСТРАТОР СИСТЕМА
 
  Давор Вранеш,
запосле у школи од 2019. године
   
 
Систем администратори свакодневно проверавају техничку исправност рачунарског система, отклањају мање кварове и застоје у раду система, обављају административне послове с корисницима, саветују кориснике и објашњавају техничке могућности система.
   
  Радно време:
  Понедељак-Петак: 08:00-12:00ч
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин