Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ О НАМА
 
 / Историјат школе /

 / Школски одбор /

 / Савет родитеља /

 / Библиотека /

 / Локација и уређење /

 / Кабинети /

 / Радионица /

 / Кантина /

 / АМРЕС /

 / Спортска сала /

 / Спортски терени /
   
 

Гимназија "Никола Тесла" у Апатину је основана давне 1962. године, а у првим књигама инвентара налазимо прве датуме инвентарских књига од 15. децембра 1962. године. То нам указује на чињеницу да је школска библиотека постојала од самог оснивања школе.

Гимназија "Никола Тесла" се 1972. године усељава у нову зграду. У склопу школе је и школска библиотека са читаоницом, а њена површина износи 90 метара квадратних. Налази се у склопу зграде школе, у приземљу. Према последњем инвентару из 2019. године, књижни фонд броји 13.215 библиотечких јединица. Књиге чине стручна литература, лектира, часописи, стручне енцеклопедије и др.

Библиотека поседује рачунар и видео бим.

Поред функције које има, у библиотеци се организују стручни семинари, приредбе, представљање факултета, предавања за наставнике и ученике и др.

Сви ученици уписом у школу постају чланови библиотеке.


ЗАНИМЉИВОСТИ:

- Књига под редним бројем 1: Песме домовини издање из 1938. године, штампана у Београду (расходована 1977. године),

-Најстарија књига је из 1902. године, штампана у Београду, Ј.С. Поповић, Драматски списи (расходована 1996. године),

- До школске 2018/2019 у школи ради поред Гимназије "Никола Тесла" и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа, а обе школе користиле су исту библиотеку. Од школске 2019/2020 уједињењем ове две школе настаје нова школа Гимназија и стручна школа "Никола Тесла", што само може да допринесе бољем и успешнијем раду библиотеке.

   
 
 
 Дан  Радно време


 Понедељак 07:30-13:30


 Уторак 07:30-12:00


 Среда 11:00-13:30


 Четвртак 07:30-12:00


 Петак 10:00-13:30