Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   БИБЛИОТЕКАР
 
  На месту библиотекара ради Анка Обрадовић.
 
 
 Дан  Радно време


 Понедељак 07:30-13:30


 Уторак 07:30-12:00


 Среда 11:00-13:30


Четвртак 07:30-12:00


Петак 10:00-13:30
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин