Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ЗАПОСЛЕНИ
 
 / Ненаставно особље /

 / Наставно особље /

 / Педагошко-психолошка  служба /

 / Библиотекар /
   
  На месту библиотекара ради Анка Обрадовић.
 
 
 Дан  Радно време


 Понедељак 07:30-13:30


 Уторак 07:30-12:00


 Среда 11:00-13:30


Четвртак 07:30-12:00


Петак 10:00-13:30