Gimnazija
NIKOLA TESLA
Apatin
Blok 112 BB
(025) 773-211 Predmeti

 Udžbenici

 Raspored časova

 Zvono

 Kalendar rada

 Dopunska nastava

 Dodatna nastava

 Raspored pismenih zadataka

 
  DODATNA NASTAVA
 
   
 
 R.br. Ime i prezime nastavnika Dodatna nastava Dopunska nastava Sekcija

 01 Mirjana Ćalić Utorak, 8. čas - Petak, nulti čas

 02 Vera Jančić Četvrtak, 7 čas - Utorak, 7. čas

 03 Vojislav Petrović Petak, 7. čas - -

 04 Andrea Petrović Utorak, 7. čas Utorak, 8. čas -

 05 Natalija Veljković Sreda, 8. čas Sreda, 8. čas -

 06 Branka Čvorkov Ponedeljak, 7 čas Utorak, 7. čas -

 07 Tina Trkulja Ponedeljak, 15:00-18:00 - Ponedeljak, 15:00-18:00

 08 Mirjana Mešinkovski - - Petak, 7 čas

 09 Oliver Biljetina - - Utorak, 19:00-20:30

 10 Svetlana Suzić Medić Utorak, 8. čas - Petak, 8. čas

 11 Sandra Miletić Balać Utorak, 8. čas - -

 12 Radmila Vanić Četvrtak, 8 čas Četvrtak, nulti čas -

 13 Dejan Mrkovački Utorak, 7. čas Petak, 7. čas -

 14 Dušanka Čugalj Sreda, 15:30-16:30 Sreda, 15:30-16:30 -

 15 Spasoje Vukas - - -

 16 Sandra Popović Utorak, nulti čas Ponedeljak, nulti čas -

 17 Sonja Kres Četvrtak, 8. čas Ponedeljak, 8. čas -

 18 Siniša Medić - Sreda, nulti čas -

 19 Branislava Gojić Kaurin - Ponedeljak, nulti čas -

 20 Sanija Sekicki - - Petak, 7. čas

 21 Jelisaveta Šipić - - Petak, 7. čas

 22 Zorana Mišković Sreda, nulti čas Sreda, nulti čas -

 
 

Naslovna

O nama

Zaposleni

Upis

Nastava

Aktivnosti

Učenici

Dokumenta

Kontakt
 
Blok 112 BB, 25260 Apatin, Srbija
 
+ + 381 25 773 211
 
pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs
 
Gimnazija Nikola Tesla Apatin
 
www.gimnazijaapatin.edu.rs

Gimnazija Nikola Tesla Apatin