Лична карта школе

 Јавне набавке

 Правилници

 
 
 
   ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
 
 
 Назив школе: Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"


 Адреса школе: Блок 112, број 44, 25260 Апатин, Србија


 Смерови: 01 Гимназија (општи смер) и
02 Шумарство и обрада дрвета


 Телефон: (025) 773-211


 Е-маил адреса: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs


 Веб адреса: www.gimnazijaapatin.edu.rs


 Матични број: 08970335


 ПИБ: 111615969


 ЈБКЈС: 74138


 Број жиро-рачуна : 840-2139660-26


 Директор школе: Милан Дражић
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин