Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ДОКУМЕНТА
 
 / Лична карта школе /

 / Издавање дупликата
  јавних исправа /

 / Закони /

 / Правилници - Акта /

 / Финансијска документација /

 / Јавне набавке /

 / Школска документа /

 
   
 
 Назив школе: Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"


 Адреса школе: Блок 112, број 44, 25260 Апатин, Србија


 Смерови:

01 Гимназија (општи смер);
02
Грађевинарство и
03 Шумарство и обрада дрвета
. Телефон: (025) 773-211


 Е-маил адреса:


 Секретар:


 Директор:


 Веб адреса: www.gimnazijaapatin.edu.rs


 Матични број: 08970335


 ПИБ: 111615969


 ЈБКЈС: 74138


 Број жиро-рачуна : 840-2139660-26


 Информатор о раду: https://informator.poverenik.rs/informator?org=5Ztou3nf64mQvtGLa


 Директор школе: Милан Дражић