Лична карта школе

 Јавне набавке

 Правилници

 Издавање дупликата
  јавних исправа

 
 
 
   ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ДИПЛОМЕ
 
   
  Поступак издавања дупликата јавних исправа
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин