Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА
 
  СЕКРЕТАР:
Гроздана Живковић, дипломирани правник,
запослена у школи од 2006. године
 
  ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА:
Гордана Јовић, економиста,
запослена у школи од 1990. године
 
 

ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК:
Александра Ковачевић, економиста,
запослена у школи од 2018. године

 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин