Информације и обавештења

 Пријем родитеља

 Дежурства наставника

 
 
 
   ИНФОРМАЦИЈЕ И ОБАВЕШТЕЊА
 
  ДРУГО ПИЛОТИРАЊЕ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ - АПРИЛ 2022. године
  - Одлука о формирању и саставу школске матурске комисије
  - Обавештење за ученике и родитеље/друге законске заступнике ученика
  - Правила понашања кандидата током спровођења пилотирања државне матуре
   
  01.09.2021.
  Одлука Тима о одвијању наставе од 01.09.2021. године
   
  05.12.2020.
  Веб алати - Подршка наставницима
   
  14.05.2020.
  Правила понашања у току пандемије
 
  Издавање дупликата:
  Поступак издавања дупликата јавних исправа
 
   
 
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин