Историјат школе

 Школски одбор

 Савет родитеља

 Библиотека

 Локација и уређење

 Кабинети

 Радионица

 Кантина

 АМРЕС

 Спортска сала

 Спортски терени

 
 
 
   КАБИНЕТИ
 
   
  Страница је у припреми...
   
  Информатички кабинет
 
   
   
  Кабинет хемије
 
   
   
  Кабинет биологије
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин