Звоно

 Календар рада

 Допунска настава

 Додатна настава

 
 
 
   КАЛЕНДАР РАДА
 
   
 

ПРАВИЛНИК
О ШКОЛСКОМ КАЛЕНДАРУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

 
________________________________
 
(линк за преузимање Правилника у PDF формату)
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин