Звоно

 Календар рада

 Допунска настава

 Додатна настава

 
 
 
   ЗВОНО
  Час Време Одмор 1. 07:30-08:15 5 минута 2. 08:20-09:05 10 минута 3. 09:15-10:00 15 минута 4. 10:15-11:00 5 минута 5. 11:05-11:50 10 минута 6. 12:00-12:45 5 минута 7. 12:50-13:35 -
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин