Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   НАСТАВНО ОСОБЉЕ
 
 
 Име и презиме наставника Предмет који предаје


 01. Анка Обрадовић Грађанско васпитање, здравље и спорт


 02. Анкица Шикања Немачки језик


 03. Бранислава Гојић Каурин Рачунарство и информатика


 04. Бранка Чворков Филозофија


 05. Дејан Мрковачки Физика; Примењене науке


 06. Драгана Павловић Српски језик и књижевност


 07. Драгана Узелац Физичко васпитање


 08. Дуња Опачић Српски језик и књижевност


 09. Емина Бубуљ Стручни предмети у подручју рада - Шумарство и обрада дрвета


 10. Жељка Косановић Грујић Стручни предмети у подручју рада - Геодезија и грађевинарство
      arhitektonskitehnicarapatin.blogspot.com


 11. Зоран Станковић Стручни предмети у подручју рада - Шумарство и обрада дрвета


 12. Зорана Мишковић Енглески језик


 13. Иван Перишкић Столарство


 14. Јелена Половина Стручни предмети у подручју рада - Геодезија и грађевинарство


 15. Јелисавета Шипић Социологија; Устав и грађанска права
Грађанско васпитање; Појединац, група и друштво


 16. Јован Чугаљ Српски језик и књижевност


 17. Катарина Младеновић Географија


 18. Ксенија Бркић
Српски језик и књижевност


 19. Марија Томашевић-Арсић Музичка култура


 20. Милан Обрадовић Енглески језик


 21. Мирјана Ћалић
Српски језик и књижевност; Језик медији и култура


 22. Наташа Арбутина Математика


 23. Оливер Биљетина Физичко васпитање


 24. Оливера Дувњак Веронаука


 25. Радмила Ванић Хемија


 26. Радован Ракић Стручни предмети у подручју рада - Геодезија и грађевинарство


 27. Сандра Милетић-Балаћ Историја


 28. Сандра Поповић Математика


 29. Санија Секицки Психологија


 30. Светлана Сузић Мадић
Географија


 31. Синиша Медић Рачунарство и информатика


 32. Слађана Касаповић Рајић Стручни предмети у подручју рада - Шумарство и обрада дрвета


 33. Соња Крес Биологија; Здравље и спорт


 34. Tеа Варга Латински језик


 35. Тина Тркуља Ликовна култура


   
  Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници школе.
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин