Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ЗАПОСЛЕНИ
 
 / Ненаставно особље /

 / Наставно особље /

 / Педагошко-психолошка  служба /

 / Библиотекар /
   
 
 Име и презиме наставника Предмет који предаје


 01. Данијела Гојић Вукмировић Филозофија (замена)


 02. Анка Обрадовић Изборни програми: Здравље и спорт, Религије и цивилизације (замена)


 03. Анкица Шикања Страни језик: Немачки језик


 04. Ања Крњајић Српски језик и књижевност


 05. Борка Мирковић Математика


 06. Бранислава Гојић Каурин Рачунарство и информатика; Рачунарска графика, Изборни програм: Савремене технологије


 07. Бранка Чворков Филозофија; Изборни програм: Религије и цивилизације


 08. Дејан Мрковачки Физика


 09. Драгана Узелац Физичко васпитање


 10. Дуња Опачић Српски језик и књижевност (замена)


 11. Емина Бубуљ Уже стручни предмети из подручја рада Шумарство и обрада дрвета


 12. Жељка Косановић Грујић Уже стручни предмети из подручја рада Грађевинарство
      Линк за блог:
      arhitektonskitehnicarapatin.blogspot.com
      Линк за Инстаграм:

      arhitektonski.tehnicar.apatin 13. Зоран Станковић Уже стручни предмети из подручја рада Шумарство и обрада дрвета


 14. Зорана Мишковић Страни језик: Енглески језик


 15. Иван Перишкић Уже стручни предмети из подручја рада Шумарство и обрада дрвета


 16. Јелена Половина -


 17. Јелисавета Шипић Социологија; Социологија са правима грађана;
Грађанско васпитање; Изборни програми: Основи геополитике, Религије и цивилизације; Језик, медији и култура и Појединац, група, друштво


 18. Катарина Младеновић Географија


 19. Ксенија Бркић
Српски језик и књижевност


 20. Данијела Вагић Музичка култура


 21. Милан Обрадовић Страни језик: Енглески језик


 22. Мирјана Ћалић
Српски језик и књижевност


 23. Наташа Арбутина Математика


 24. Оливер Биљетина Физичко васпитање


 25. Оливера Дувњак Веронаука (Православни катихизис)


 26. Радмила Ванић Хемија


 27. Сандра Милетић-Балаћ Историја


 28. Сандра Поповић Математика


 29. Санија Секицки Психологија


 30. Светлана Сузић Мадић
Географија; Изборни програм: Примењене науке


 31. Синиша Медић Рачунарство и информатика; Изборни програм: Савремене технологије


 32. Слађана Касаповић Рајић Уже стручни предмети из подручја рада Шумарство и обрада дрвета


 33. Соња Крес Биологија; Изборни програм: Примењене науке 1


 34. Tеа Варга Латински језик


 35. Тина Тркуља Ликовна култура; Теорија форме са цртањем; Дизајн


   
  Наставничко веће чине сви наставници и стручни сарадници школе.