O školi

U našem malom gradu, opštini, regiji pa i šire, gimnazija "Nikola Tesla" u periodu svog postojanja odigrala je izuzetno važnu ulogu u podizanju opšteg obrazovanja i kulturnog nivoa građana. Učestvovala je u misiji stvaranja kvalitetnih, visokostručnih kadrova svih profila (lekara, inženjera, pravnika, ekonomista, profesora, umetnika itd.) koji su u našem gradu i opštini bili veoma potrebni u periodu intenzivnog razvoja, potrebni su danas, a potrebni su i za novo sutra .

kid

Gimnazija "Nikola Tesla" je osnovana 3. maja 1962. godine. Školske 1962/1963. upisana su dva odeljenja sa ukupno 72 učenika. Jedno odeljenje je bilo prirodno-matematičkog smera, a drugo, društveno-jezičkog. Tadašnje nastavničko veće sačinjavalo je 7 profesora, 8 nastavnika i direktor škole Božo Zebić. Prvobitna škola delila je prostor sa osnovcima, zbog stalnog prisutnog problema oko prostora škole. Aprila 1971. godine počinje rad u novoj zgradi, ali ipak je to ostala ona ista Gimnazija, koju su svi cenili, i hteli ili ne hteli priznati, ona ostaje škola za sva vremena. Ono što je bilo nekada ne može se i ne treba vratiti, ali zasigurno treba ceniti. Kako se i danas u žargonu kaze "Bila je to škola bez dvorišta, ali sa dušom". Tada su svi učenici bili stariji od škole koju su pohađali. I ono što je za respekt, ali i ponos škole i posle toliko godina ostali su Gimnazijalci. Zahvaljujući njoj i tome što je bila baš takva, mnogo je njenih bivših učenika koji su sada cenjeni stručnjaci u raznim oblastima, ugledni privrednici, poznati društveni radnici... U posleratnom periodu je bilo više škola za kvalifikovanje radnika raznih profila. Zahtevi privrede za kadrovima sa fakultetskom spremom doveli su do otvaranja gimnazije 1962. godine, a 1977. ona se zajedno sa mašinskim školskim centrom "Božidar Maslarić" formira u "Zajedničku srednju školu". Gimnazijska zgrada se tada transformisala u centar za obrazovanje stručnih radnika građevinske struke. U okviru, tada nazvanom "Nikola Tesla", nalazila su se i dislocirana odeljenja centra iz Sombora, a školske 1977/1978. bilo je upisano jedno odeljenje pravne, dva odeljenja finansijske i jedno odeljenje kulturološke struke. Ponovna gimnazija se osniva 29. juna 1990. godine u novoj zgradi u kojoj je i danas, mada i dalje deli zgradu sa srednjom građevinskom školom. Danas gimnazija "Nikola Tesla" broji dvanaest odeljenja.