Đački parlament

Ako vam se nešto u školi sviđa ili ne sviđa, ako imate ideju šta bi bilo interesantno da se organizuje, ili imate problem u vezi sa školom, obratite se školskom parlamentu, na nekom od sastanaka, ili svom predstavniku u parlamentu. parlament
Đački parlament je u našoj školi osnovan 2004. godine. Svaki razred u parlament bira dva predstavnika, a oni predsednika i potpredsednika parlamenta. Zadatak đačkog parlamenta jeste da ukaže upravi škole na potrebe đaka, da organizuje vannastavne aktivnosti, da podstiče rad školskih sekcija. Svi zainteresovani pozvani su da svoje ideje predoče đačkom parlamentu.
 
Predstavnici učeničkog parlamenta
I razred II razred III razred IV razred
I-a
Biljetina Aleksa
Uzelac Maria

II-a
Arsenije Medić
Nikolina Medić

III-a
Vukašin Cvetićanin
Sandra Šlegl

IV-a
Sara Matin
Ema Nef

I-b
Badovinac Nataša
Kovačević Ana

II-b
Mićo Smiljanić
Veljko Kosanović

III-b
Đurkov Jelena
Stanković Zvezdana

IV-b
Mirjana Pavković
Dunja Smiljanić

     

IV-c
Eror Dunja
Vlatković Nikola