Nastava u gimnaziji „Nikola Tesla” se ostvaruje po nastavnom planu i programu za gimnazije opšteg smera, propisanim od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Redovna nastava se ostvaruje kroz razredno-časovni sistem, organizovanjem celodnevne nastave (čas redovne nastave traje 45 minuta); dodatni rad sa učenicima obuhvata realizaciju aktivnosti koje su uskladjene sa nastavnim sadržajima, predznanju i postignuću učenika i njihovim posebnim interesovanjima.

Rad sa učenicima van redovne nastave ostvaruje se svakodnevno, prema utvrdjenom rasporedu. Ciljevi rada sa učenicima van redovne nastave su:

- brži napredak učenika sa nižim nivoom predznanja,

- lakše savladavanje osnovnih zahteva nastavnih programa,

- podsticanje razvoja posebnih interesovanja učenika,

- podsticanje razvoja posebnih sposobnosti učenika

Raspored održavanja dopunske nastave može se pogledati ovde, a raspored održavanja dodatne nastave ovde.

Lista obaveznih predmeta i nedeljni fond časova:

Predmet

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Srpski jezik i književnost

4

4

4

4

Engleski jezik

(kao prvi strani jezik)

2

2

4

3

Nemački jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Francuski jezik

(kao drugi strani jezik)

2

2

2

2

Latinski jezik

2

2

-

-

Istorija

2

2

2

2

Geografija

2

2

2

-

Psihologija

-

2

-

-

Filozofija

-

-

2

3

Ustav i prava gradjana

-

-

-

1

Sociologija

-

-

-

2

Matematika

4

4

4

4

Fizika

2

2

3

2

Hemija

2

2

2

2

Biologija

2

2

2

2

Računarstvo i informatika

0+74 *

0+60 *

1+30 *

1+30 *

Muzička kultura

1

1

-

-

Likovna kultura

1

1

-

-

Fizičko vaspitanje

2

2

2

2

*Broj časova je dat kao časovi teorije+godišnji fond časova vežbi

 

Lista obaveznih izbornih predmeta:

Predmet

Prvi razred

Drugi razred

Treći razred

Četvrti razred

Gradjansko vaspitanje

1

1

1

1

Veronauka

1

1

1

1