Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
 
 
 Име и презиме Радно место


 1. Данко Опачић Домар


 2. Борислав Станић Радник на одржавању објекта


 3. Софија Радаковић Радник на одржавању објекта


 4. Милка Стојсављевић Радник на одржавању објекта


 5. Драгица Ожеговић Радник на одржавању објекта


 6. Јања Бркин Радник на одржавању објекта


 7. Мира Бурсаћ Радник на одржавању објекта
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин