Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА
 
  Стручну службу чини психолог Санија Секицки.
   
 
Најзначајнија улога стручног сарадника је саветодавна, да посредује између ученика, наставника и родитеља. Бави се мотивацијом у постизању бољих резултата у учењу, помаже у адолесцентним кризама, организује едукације за ученике, а у сарадњи са предметним професорима учествује у припреми ученика за боравак у истраживачкој станици "Петница", врши испитивања за потребе школе и ради на професионалној оријентацији матураната, пружа помоћ наставницима у иновирању наставе, учествује у раду стручних актива и тимова и помаже ученицима у раду ученичког парламента.
   
  Радно време Педагошко-психолошке службе:
  Сваког радног дана од 1. до 7. часа (07:30-13:35)
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин