Poštovani roditelji, sadašnji i budući učenici i nadasve prijatelji Gimnazije.
Naša škola postoji već 53 godine. Vizija naše škole je usklađena s onim što doživljavamo kao misiju samog školovanja, a to je: vaspitati i obrazovati učenika pre svega za život, stvarati dobre radne navike, insistirati na stvaralačkom i kritičkom mišljenju, razvijati kompetencije i pripremiti učenika za uspešno savladavanje svih mogućih životnih i radnih izazova.
Zato ćemo kao ustanova istrajno raditi na afirmaciji pozitivnih osobina kod učenika i to naročito ljubavi i prijateljstva prema čoveku i prirodi, razvijati učeničku odgovornost, njegovu težnju za istraživanjem, znatiženju, marljivost, strpljivost, solidarnost, ravnopravnost, uvažavanje drugog, samokritičnost, samopouzdanje i druge pozitivne ljudske osobine i životne vrednosti.
Kako bi se ostvarilo sve gore navedeno, trudićemo se i nastojati da što više sarađujemo sa roditeljima naših učenika i društvenim okruženjem maksimalno se angažovati u javnosti pre svega kulturnim delatnostima eko i humanim akcijama, i maksimalno se truditi u pronalaženju i predlaganju što kvalitetnijih programskih, materijalnih, projektnih i drugih rešenja uz maksimalno učešce Saveta roditelja i Učeničkog parlamenta.
Dragi učenici, sadašnji i budući poručujem vam da je znanje koje ste stekli u našoj Gimnaziji ključna odrednica vaše budućnosti. Da ćete samo radom, stvarnim angažovanjem i marljivošcu, postići zapažene rezultate koji će vas uvesti u svet odraslih i uspešnih, jer imajte uvek na umu, da kvalitet života počinje i završava se obrazovanjem.
Moć znanja upravo za vas ima nemerljiv značaj. To je kapital koji vam niko ne može oduzeti i neka vam ono bude sredstvo za postizanje željenih ciljeva u životu.
Danas učenik-sutra lider, poruka je svima koji žele da uče kod nas!

S poštovanjem,
Direktor Gimnazije,
Vojislav Petrović