Историјат школе

 Школски одбор

 Савет родитеља

 Библиотека

 Локација и уређење

 Кабинети

 Радионица

 Кантина

 АМРЕС

 Спортска сала

 Спортски терени

 
 
 
   ШКОЛСКИ ОДБОР
 
 
Школски одбор има девет чланова од којих су три представника локалне заједнице, три представника школе, три преставника савета родитеља школе. Седницама Школског одбора могу да присуствују два представника ученика и један представник синдикалне организације.
   
  Састав Школског одбора:
 
 
 Из реда локалне самоуправе:  


 1. Милка Баста Скупштина Општинe Апатин


 2. Радомир Радујко Скупштина Општинe Апатин


 3. Милана Цветићанин Скупштина Општинe Апатин


   
 Из реда запослених:  


 1. Соња Крес Наставничко веће, председник Школског одбора


 2. Гордана Јовић Наставничко веће


 3. Тина Тркуља Наставничко веће


   
 Из реда родитеља:  


 1. Биљана Дураковић Савет родитеља


 2. Саша Добријевић Савет родитеља


 3. Марија Беслаћ Савет родитеља


   
 Представници Ученичког парламента који учествују у раду школског одбора:


 1. Јелена Вукмировић  


 2. Тамара Павковић  


   
 Представник синдикалне организације који учествује у раду школског одбора:


 1. Сандра Милетић Балаћ  
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин