Историјат школе

 Школски одбор

 Савет родитеља

 Библиотека

 Локација и уређење

 Кабинети

 Радионица

 Кантина

 АМРЕС

 Спортска сала

 Спортски терени

 
 
 
   ШКОЛСКИ ОДБОР
 
  Страница је у припреми...
   
 
Школски одбор има девет чланова од којих су три представника локалне заједнице, три представника школе, три преставника савета родитеља школе. Седницама Школског одбора могу да присуствују два представника ученика и један представник синдикалне организације.
   
  Састав Школског одбора:
 
 
 Из реда локалне самоуправе:  


 1.  


 2.  


 3.  


   
 Из реда запослених:  


 1.  


 2.  


 3.  


   
 Из реда родитеља:  


 1.  


 2.  


 3.  


   
 Представници Ученичког парламента који учествују у раду школског одбора:


 1.  


 2.  


   
 Представник синдикалне организације који учествује у раду школског одбора:


 1.  
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин