Историјат школе

 Школски одбор

 Савет родитеља

 Библиотека

 Локација и уређење

 Кабинети

 Радионица

 Кантина

 АМРЕС

 Спортска сала

 Спортски терени

 
 
 
   СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
 
   
  Терен за мали фудбал
 
 
 
   
  Терен за баскет
 
 
 
   
  Терен за одбојку
 
 
 
   
  Терен за тенис
 
 
 
   
  Терен за вежбање на отвореном
 
 
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин