Историјат школе

 Школски одбор

 Савет родитеља

 Библиотека

 Локација и уређење

 Кабинети

 Кантина

 АМРЕС

 Спортска хала

 Спортски терени

 
 
 
   СПОРТСКИ ТЕРЕНИ
 
   Терен за мали фудбал
   
   
   
   Терен за баскет
   
   
   
   Терен за одбојку
   
   
   
   Терен за тенис
   
   
   
   Терен за вежбање на отвореном
   
   
   
 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин