Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ О НАМА
 
 / Историјат школе /

 / Школски одбор /

 / Савет родитеља /

 / Библиотека /

 / Локација и уређење /

 / Кабинети /

 / Радионица /

 / Кантина /

 / АМРЕС /

 / Спортска сала /

 / Спортски терени /
   
  Терен за мали фудбал
 
 
 
   
  Терен за баскет
 
 
 
   
  Терен за одбојку
 
 
 
   
  Терен за тенис
 
 
 
   
  Терен за вежбање на отвореном