Ученици

 Матуранти

 Ученички парламент

 Петница

 Такмичења

 Ђак генерације

 
 
 
   УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
 
  Ученички парламент:
 
-
даје мишљење и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о правилима понашања, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, слободним ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за образовање и васпитање ученика,
- разматра однос ученика и наставника и стручних сарадника и атмосферу у школи,
- обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима УП,
- активно учествује у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и
- предлаже чланове стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
   
  Чланови Ученичког парламента:
 
 Разред Име и презиме


 1-а

01. Анастасија Маруновић
02. Лара Медић 1-б 01. Филио Турајлић
02. Анђела Репац


 1-д 01. Александра Јовановић
02. Милица Пауковић


 2-а 01. Јована Мацановић
02. Маша Опалић


 2-б 01. Милица Дабић
02. Јелена Поповић


 2-д 01. Дејан Пробст
02. Стефан Цветићанин


 3-а 01. Милица Дураковић
02. Ана Беслаћ


 3-б 01. Милица Прерадовић
02. Дејана Ристовска


 3-д 01. Никола Бракус
02. Сара Лемаић


 4-а 01. Јелена Вукмировић
02. Тамара Павковић


 4-б 01. Анђела Блануша
02. Драгана Дураковић


 4-г 01. Дејан Цветићанин
02. Радован Војновић


 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин