Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ИНФО
 
 / Информације /

 / Пријем родитеља /

 / Дежурства наставника /

 / Упис /

 / Изборни предмети /

 / Звоно /

 / Календар рада /

 / Допунска настава, додатна
   настава, секције /

   
   ГИМНАЗИЈА - ОПШТИ СМЕР - План наставе и учења
   
 
 
   
   АРХИТЕКТОНСКИ ТЕХНИЧАР - Наставни план и програм
   
 
   
 
 
   
   ТЕХНИЧАР ЗА ОБЛИКОВАЊЕ НАМЕШТАЈА И ЕНТЕРИЈЕРА - Наставни план и програм