Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ДОКУМЕНТА
 
 / Лична карта школе /

 / Издавање дупликата
  јавних исправа /

 / Закони /

 / Правилници - Акта /

 / Финансијска документација /

 / Јавне набавке /

   
  / ЗАКОН О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ /
   
  / ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА /