Директор школе

 Административно-
 финансијска служба

 Педагошко-психолошка  служба

 Наставно особље

 Библиотекар

 Помоћно техничко особље

 Администратор система

 
 
 
   ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 
 

ДИРЕКТОР:
Милан Дражић, професор географије
запослен у просвети од 1994. године
директор од новембра 2018. године

 
 

Гимназија и стручна школа "Никола Тесла" - Апатин