v profesori

 

Predmet
Nastavnik

Srpski jezik i književnost

Ćalić Mirjana

Jančić Vera

Engleski jezik

Petrović Andrea

Mišković Zorana

Nemački jezik

Mandić Aleksandra

Cvetićanin Aleksandar

Šikanja Ankica

Latinski jezik Veljković Natalija
Likovna kultura Trkulja Tina
Muzička kultura Tomašević Arsić Marija
Filozofija

Branka Čvorkov

Fizičko vaspitanje

Biljetina Oliver

Geografija Dražić Milan
Istorija

Miletić Balać Sandra

Fizika

Blanuša Igor

Mrkovački Dejan

Matematika

Rodić Branko

Popović Sandra

Biologija Čorak Lidija

Kres Sonja

Hemija Vanić Radmila
Računarstvo i informatika

Medić Siniša

Gojić-Kaurin Branislava

Sociologija Šipić Jelisaveta
Ustav i prava graðana Šipić Jelisaveta
Psihologija Sekicki Sanija
Graðansko vaspitanje

Dražić Milan

Šipić Jelisaveta

Sekicki Sanija

Veronauka Mirković Ana