Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ЗАПОСЛЕНИ
 
 / Ненаставно особље /

 / Наставно особље /

 / Педагошко-психолошка  служба /

 / Библиотекар /
   
  ДИРЕКТОР:
Милан Дражић, професор географије
запослен у просвети од 1994. године
директор од септембра 2019. године
   
  Е-маил:
 
 
   
  СЕКРЕТАР:
Јована Стојановић, мастер правник,
запослена у школи од 2022. године
   
  Е-маил:
 
  Е-маил:
 
 
   
  ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА:
Гордана Јовић, економиста,
запослена у школи од 2019. године
   
  Е-маил:
 
 
   
  ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК (50%) :
Александра Ковачевић, економиста,
запослена у школи од 2019. године
   
  Е-маил:
 

 
   
  ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА:
Санија Секицки, психолог,
запослена у школи од 2019. године
   
  Анка Обрадовић,
запослена у школи од 2019. године
   
  Е-маил:
 

 
   
  БИБЛИОТЕКАР:
Анка Обрадовић,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  ДОМАР:
Данко Опачић,
запослен у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Борислав Станић,
запослен у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА (50%) :
Александра Ковачевић,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Софија Радаковић,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Милка Стојсављевић,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Драгица Ожеговић,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Мира Бурсаћ,
запослена у школи од 2019. године
 
   
  РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА:
Јања Бркин,
запослена у школи од 2021. године
 
   
  ТЕХНИЧАР ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЈА (50%) :
Давор Вранеш,
запослен у школи од 2019. године