Гимназија и стручна школа "Никола Тесла"
 ../ ИНФО
 
 / Информације /

 / Пријем родитеља /

 / Дежурства наставника /

 / Упис /

 / Изборни предмети /

 / Звоно /

 / Календар рада /

 / Допунска настава, додатна
   настава, секције /

   
 
 Час Време Одмор 1. 07:30-08:15 5 минута 2. 08:20-09:05 10 минута 3. 09:15-10:00 15 минута 4. 10:15-11:00 5 минута 5. 11:05-11:50 10 минута 6. 12:00-12:45 5 минута 7. 12:50-13:35 -