header
ДОБРО ДОШЛИ НА НАШ САЈТ

Гимназија - општи смер

Програм овог смера обухвата најшири опсег знања из свих предмета. У програму овог смера је предвиђено више природних наука него у друштвено-језичком смеру и више страних језика и друштвених наука него у природно-математичком смеру. Намењен је углавном ученицима који још нису донели одлуку о свом будућем занимања или имају широк опсег интересовања. Самим тим пружа ученицима могућност да буду спремни за студије било ког профила.

Архитетктонски техничар

По завршетку школовања, архитектонски техничари имају знања, вештине и ставове са којима се лако могу запослити. Нека од њихових могућих радних места су: урбанистички завод, грађевинско предузеће (градилиште, технолошка разрада детаља, калкулације), пројектни биро, геодетски завод, градско комунално предузеће, грађевинска инспекција, трговина грађевинским материјалима, намештајем, опремом, агенција за продају некретнина, стамбена задруга…

Техничар за обликовање намештаја и ентеријера

У овом образовном профилу извршен је спој уметности и технике, прилагођен модерном схватању извођења наставе и професионалне едукације. Поред предмета везаних за технологију производње и конструкцију намештаја, посебан акценат је дат на развијању креативних способности ученика кроз изучавање ликовне групе предмета. Током школовања ученици ће у великој мери научити да користе савремене софтверске алате неопходне за успешно обављање послова.

Пратите нас

Корисни линкови

Чувам те

Кодекс облачења

Правила понашања

Издавање дупликата јавних исправа

Информатор о раду

Гугл драјв

Архитектонски техничар – Инстаграм

Архитектонски техничар – Блогер

Свети Сава – школска слава

година постојања
0
ученика
0
образовна профила
0

На 174. седници, која је одржана 10. јанура 2019. године, Покрајинска влада је донела одлуку о оснивању нове школе под називом Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ која са својим радом почиње 01.09.2019. године. Истом одлуком Покрајинске владе укинуте су две школе, Гимназија „Никола Тесла“ и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа. Ученици који су похађали ове две школе, као и наставни кадар који је био запослен, наставиће свој образовно-васпитни рад у новој школи.

Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“, с обзиром да је настала од две школе које су радиле заједно у истој згради дуги низ година носи у себи бројне промене које је одликују и чине је особеном.

Прва Гимназија „Никола Тесла“ у Апатину основана је 28.04.1962. године. Школска зграда гимназије била је тада стара зграда садашње Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину. На почетку свога рада била је двосмерна општеобразовна средња школа друштвено-језичког и природно-математичког смера. Реформом средњег образовања престала је са радом школске 1978/79. године. У периоду до оснивања нове гимназије трансформисана је у Заједничку средњу школу и радну организацију за средње образовање. Нова Гимназија „Никола Тесла“ општег смера основана је 29.06.1990. године, ишколовала је двадесет девет генерација гимназије општег смера и са својим радом је престала 31.08.2019. године.

Реформом средњег образовања средином седамдесетих година, односно увођењем првог и другог разреда заједничких основа после завршене основне школе, 1977. године основана је школа Центар за образовање стручних радника грађевинске струке ,,Никола Тесла“ у Апатину. Седиште школе је било у згради машинског школског центра у Апатину. Сагласност на оснивање Центра дала је Скупштина општине Апатин 10. марта 1977. године. Статут Центра је донет 20. јуна 1977. године. Центар је у првој школској години од оснивања 1977/1978. почео образовати по Плану и програму за образовање стручних радника грађевинске струке. Сагласност на испуњавање услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра је добијена 22.09.1977. године. Исте школске године Центар је у прву годину-трећи разред уписао три одељења за занимање Зидар и Технички цртач.

Scroll to Top