Документа

Назив школе:  Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“

Адреса школе: Блок 112, број 44, 25260 Апатин, Србија

Смерови:

 01 Гимназија (општи смер);

02 Грађевинарство и

03 Шумарство и обрада дрвета.

Телефон: (025) 773-211

Е-маил адреса: pedagog@gimnazijaapatin.edu.rs         

Секретар: sekretar@gimnazijaapatin.edu.rs

Директор: direktor@gimnazijaapatin.edu.rs    

Веб адреса: www.gimnazijaapatin.edu.rs

Матични број: 08970335

ПИБ: 111615969

ЈБКЈС: 74138

Број жиро-рачуна : 840-2139660-26

Информатор о раду: https://informator.poverenik.rs/informator?org=5Ztou3nf64mQvtGLa

Директор школе: Милан Дражић

Scroll to Top