Историјат

На 174. седници, која је одржана 10. јанура 2019. године, Покрајинска влада је донела одлуку о оснивању нове школе под називом Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“ која са својим радом почиње 01.09.2019. године. Истом одлуком Покрајинске владе укинуте су две школе, Гимназија „Никола Тесла“ и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа. Ученици који су похађали ове две школе, као и наставни кадар који је био запослен, наставиће свој образовно-васпитни рад у новој школи.

Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“, с обзиром да је настала од две школе које су радиле заједно у истој згради дуги низ година носи у себи бројне промене које је одликују и чине је особеном.

Прва Гимназија „Никола Тесла“ у Апатину основана је 28.04.1962. године. Школска зграда гимназије била је тада стара зграда садашње Основне школе „Жарко Зрењанин“ у Апатину. На почетку свога рада била је двосмерна општеобразовна средња школа друштвено-језичког и природно-математичког смера. Реформом средњег образовања престала је са радом школске 1978/79. године. У периоду до оснивања нове гимназије трансформисана је у Заједничку средњу школу и радну организацију за средње образовање. Нова Гимназија „Никола Тесла“ општег смера основана је 29.06.1990. године, ишколовала је двадесет девет генерација гимназије општег смера и са својим радом је престала 31.08.2019. године.

Реформом средњег образовања средином седамдесетих година, односно увођењем првог и другог разреда заједничких основа после завршене основне школе, 1977. године основана је школа Центар за образовање стручних радника грађевинске струке ,,Никола Тесла“ у Апатину. Седиште школе је било у згради машинског школског центра у Апатину. Сагласност на оснивање Центра дала је Скупштина општине Апатин 10. марта 1977. године. Статут Центра је донет 20. јуна 1977. године. Центар је у првој школској години од оснивања 1977/1978. почео образовати по Плану и програму за образовање стручних радника грађевинске струке. Сагласност на испуњавање услова у погледу простора, опреме, наставних средстава и наставног кадра је добијена 22.09.1977. године. Исте школске године Центар је у прву годину-трећи разред уписао три одељења за занимање Зидар и Технички цртач.

Реорганизацијом средњег образовања у општини Апатин основана је Радна организација за средње образовање. Један од ООУР-а је основан као правни наследник Центар са називом ООУР за образовање стручних радника грађевинске и дрвопрерађивачке струке „Никола Тесла“. 

ООУР је уписивао ученике у први и други разред заједничких средњих основа и ученике позовно-усмереног образовања и васпитања грађевинске струке. Закон о средњој школи који је донет 1990. године прописано је усклађивање средњег образовања. Реорганизацијом средњег образовања у општини Апатин, одлуком СО Апатин 29. јуна 1990. године, у исто време када и Гимназија „Никола Тесла“, оснива се и Средња грађевинска и дрвопрерађивачка стручна школа, као правни наследник ООУР-а „Никола Тесла“, и под тим називом школа ради до 31.08.2019. године.

Обе школе су биле од великог значаја за општину Апатин. У свом периоду постојања оствариле су изузетно важну улогу у подизању општег образовања и васпитања, средњег стручног образовања као и културног нивоа грађана.

У свом вишедеценијском раду обе школе су активно учествовале у мисији обезбеђивања квалитетних високостручних кадрова свих профила и стручних квалификованих радника средњег образовања који су нашем граду и општини били потребни за нове технологије, нови квалитетнији стил и ниво живљења.

Од 01. септембра 2019. нова школа Гимназија и стручна школа „Никола Тесла“, наставља стопама својих следбеника.

Scroll to Top