Корисне информације

Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална и независна организација која се бави развојем научне културе и научне писмености.

*Станица се сврстава у сам врх светских институција за ваншколско научно образовање младих.

*Станица је смештена у Петници 7 км источно од Ваљева, на месту изабраном управо због изванредних природних и других погодности за извођење разноврсних практичних и теренских активности.

Главнина програма ИСП је намењена основној циљној групи – ученицима средњих школа, тј. младима у узрасту од 15 до 19 година. Њима се нуди могућност да се пријаве за читаву серију семинара и курсева током једне године који се одржавају у неколико термина током зиме, пролећа, лета и јесени.

Како се пријавити?

  1. Написати аутобиографију
  2. Написати есеј
  3. Попунити формулар
Scroll to Top