Органи управљања

ШКОЛСКИ ОДБОР

Школски одбор има девет чланова од којих су три представника локалне заједнице, три представника школе, три преставника савета родитеља школе. Седницама Школског одбора могу да присуствују два представника ученика и један представник синдикалне организације.

ЧЛАНОВИ ШКОЛСКОГ ОДБОРА (мандат траје од: 24.10.2023. године)

Соња Крес, председник

Чланови – представници школе:

Анкица Шикања, заменик председника

Тина Тркуља

Чланови – представници родитеља:

Милан Марковић

Биљана Дураковић

Александра Шокац

Чланови – представници локалне самоуправе:

Милка Шушњар

Милана Цветићанин

Радомир Радујко

САВЕТ РОДИТЕЉА

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Scroll to Top